Workshops > Algemeen Moderne Vreemde Talen


 
ALGEMEEN MODERNE VREEMDE TALEN
Workshops ronde 1: 13:45 15:00
 
 
 


9.    Hilde Hacquebord
Hoe methode-onafhankelijke leestoetsen helpen bij gepersonaliseerd leren
Hoe kun je methode-onafhankelijke leestoetsen benutten om leerlingen gericht te ondersteunen in hun leesontwikkeling? De eerste stap is het analyseren van toetsresultaten. Op welk ERK of Referentieniveau kan een leerling lezen? Met welke problemen kampt de zwakke lezer? En als je dit allemaal weet, hoe zet je deze informatie dan praktisch in om gedifferentieerd les te geven?

10.    Kirstin Plante & Iris Maas
Grammatica in het Brein
Wil je weten hoe je jouw leerlingen kunt leren "voelen" welke zinnen correct zijn en welke niet zodat ze vlotter kunnen communiceren? In deze workshop bespreken we welke vorm grammatica eigenlijk in je hersenen heeft. Vervolgens zoeken we de beste manier om grammatica aan je leerlingen aan te bieden, en ga je zelf met je collega's aan de slag.
 

 
 
ALGEMEEN MODERNE VREEMDE TALEN
Workshops ronde 2:15:15 16:30
 


11.    Dubravka Knezic
Denkoefeningen in de MVT-les
In deze workshop leren MVT docenten hoe ze taalverwerving van hun studenten/leerlingen kunnen intensiveren door denkvaardigheden te trainen. Aan bod komen oefeningen gericht op analyseren, vergelijken, contrasteren, argumenteren en emotioneel denken.

12.    Daniela Fasoglio & Kim de Jong
Formatief toetsen
Hoe kunnen de resultaten van de (vaardigheids)toetsen bij de talen verbeterd worden? Uit recent onderzoek (SLO/Cito) blijkt dat het niveau schrijfvaardigheid op havo en vwo voor verbetering vatbaar is. Formatief toetsen kan de dagelijkse lespraktijk verbeteren door de gegevens verkregen uit deze toetsen in te zetten bij vervolglessen en hiermee inzichtelijk te maken voor leerlingen waar aan gewerkt kan worden.