Workshop > Subplenaire Lezingen


 
Jan Brokken
De wil en de weg
Goede verhalen zijn spannend en boeiend. Maar hoe maak je ze spannend en boeiend? Jan Brokken geeft les aan jonge schrijvers. Hij doet dat op een meeslepende manier. Brokken put uit eigen ervaring, als schrijver en als journalist, en uit de interviews met tientallen schrijvers in binnen- en buitenland, waarover hij publiceerde in de veelgeprezen serie ĎSchrijvení in De Haagse Post.

Jeroen Lutters
Art Based Learning in praktijk
Art Based Learning is een, door Jeroen Lutters ontwikkelde "tool" waarmee het mogelijk is te werken met kunst als kennisbron. Het gaat daarbij om een persoonlijke benadering, die begint met een actuele vraag, en via luisteren naar "teaching objects", en het denken in "possible worlds", uitmondt in een persoonlijk antwoord. Een mobiele applicatie is tevens beschikbaar.

Thomas Vaessens
Louis Couperus is niet dood
Het schoolvak Nederlands en de academische studie Nederlandse taal en cultuur zijn in de afgelopen jaren sterk uit elkaar gegroeid. In dit minicollege laat ik zien hoe jammer dat is, en probeer ik uit te vinden wat ze van elkaar kunnen leren. Ik doe dat aan de hand van een voorbeeld: het literatuurgeschiedenis-onderwijs.

Roelien Linthorst & Jonna Bos
De Diagnostische Tussentijdse Toets in vogelvlucht
In opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkelen Cito en College van Toetsing en Examens een adaptieve Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) voor onder meer lees- en schrijfvaardigheid Nederlands en Engels. Deze toets gebruikt nieuwe mogelijkheden om te laten zien waar leerlingen goed in zijn en waar hun verbeterkansen liggen. Wij lichten toe wat de stand van zaken is en wat er de komende jaren in het verschiet ligt.

Charlotte Gooskens
Onderlinge verstaanbaarheid tussen nauw verwante talen in Europa
Meer dan 40.000 Europeanen hebben via het Internet deelgenomen aan een taalspel waarmee we hebben getest hoe goed sprekers van nauw verwante talen elkaar kunnen begrijpen. In deze lezing zullen de resultaten worden gepresenteerd en de linguÔstische en niet-linguÔstische factoren die een rol spelen voor de onderlinge verstaanbaarheid zullen worden besproken.