Lezingen & workshops 
Notitie: onderstaand programma is van de afgelopen editie (20 januari 2017)

Nederlands
 
1. Caroline Wisse-Weldam | Good Practice
- Geïntegreerd onderwijs = onderwijs : het echte leven?
Samen met Gerdineke van Silfhout heb ik voor het vmbo een lessenserie ontwikkeld over geïntegreerd lees-, schrijf- en fictie-onderwijs. Deze lessenserie krijgt veel aandacht. Maar bestaat 'goed' onderwijs niet altijd uit geïntegreerde vaardigheden? Is onderwijs niet geënt op lezen, nut en noodzaak en echte en actuele contexten, net als het echte leven dus?

2. Sarah Gagestein | Workshop
- Framing: onbewuste beïnvloeding met taal (en beeld)

3. Marijn van Dijk | Good Practice
- Hertalen als werkvorm voor historische letterkunde: de formule van het Gijsbrechtproject voor vwo 5

4. Marianne Koeman & Tinka van Hulzen | Workshop
- Beter Verwoorden - Laat Je Zien
Kennismaking met lessenserie en didactiek ontwikkeld door de Grunberg Academie. Met veel praktische oefeningen voor verwoorden, beschrijven, reflecteren, delen van ervaringen en ontwikkelen van sociale vaardigheden.

5. Mariët Janssen & Theun Meestringa | Good Practice
- Gedocumenteerd schrijven revisited, een lessenserie geïntegreerd lezen en schrijven

6. Maurice Dumont | Workshop
- De leeslijst evalueren met de Literaire Jury

7. Peter-Arno Coppen | Good practice
- Grammatica 2.0: naar een doorlopende leerlijn voor het grammaticaonderwijs
Een enthousiast docentenontwikkelteam van de Radboud Docenten Academie ontwikkelden voor de onderbouw een activerende didactiek voor het grammaticaonderwijs die het taalgevoel van leerlingen aanspreekt én taalkundig onderbouwd is (met behoud van de traditionele terminologie). De methode beklijft beter en biedt leerlingen houvast op de korte en lange termijn. 

8. Clary Ravesloot | Workshop
- Correct bij benadering: Toetsen ontwikkelen voor literatuurgeschiedenis
Docenten Nederlands kunnen aan het domein literatuurgeschiedenis vaak een eigen invulling geven. Dat betekent ook dat ze zelf de toetsen ontwikkelen. Passen die toetsen bij het voorafgaande onderwijs en bij de opvatting van de docent over het vakonderdeel?

9. Carel Jansen | Workshop
- Ruim baan voor retorica
 

 
MVT Algemeen

10. Eveline Kester | Workshop
- Digitools voor taal 

11. Esther de Vrind | Mini-college
- Feedback en support op maat bij gespreksvaardigheid MVT

12. Inge Elferink | Good practice
- Motiverend talenonderwijs door gedifferentieerd en taakgericht werken                                                                                                           
        
13. Francoise Lucas | Workshop
- Werken met het genre van het sprookje in de klas

 


Engels

14. Eline Van Batenburg | Workshop
- En dan nu voor het echie: betekenisvolle spreektaken ontwerpen

15. Betty Bos | Workshop
- What is the use of and fun in formative testing?

16. Selma van der Ploeg & Carolien Tuinman | Good Practice
Niveaugroepen Engels in klas 1 en 2 havo/vwo
Sinds 2013 bieden wij in klas 1 en 2 van het Leeuwarder Lyceum twee verschillende niveaus Engels aan: Advanced & Basic. Hiermee doen we recht aan de verschillen tussen leerlingen en realiseren we een betere aansluiting met het PO.  In deze workshop willen we andere docenten graag informeren en inspireren. Hiervoor delen we onze ervaringen - de obstakels, de valkuilen - en de lessen die wij hieruit hebben geleerd waardoor we nu een succesvolle werkwijze hanteren op onze school.

17. Henrike van der Brug | Workshop
- The bigger picture: using CLIL in and out of the classroom
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an educational tool commonly used in bilingual education; however, it can be implemented in regular schools as well. Because CLIL involves teachers and students from different subjects working together on a cross-curricular project, it enables students to see the bigger picture of what they are doing in school and why. During this workshop you will learn more about the theory and benefits of CLIL but, most importantly, you will see some tried and tested projects and try your hand at developing CLIL projects with the other attendees.

18. Jeanine Mysliwiec | Workshop
- Help or hindrance? The use of the first language in the English classroom
 

Duits

19. Laura Fahnenbruck | Workshop
- Heimat - ein Gefühl ohne Vergangenheit? Geschichtskultur in die Kulturvermittlung!

20. Stefanie Ramachers | Workshop
- Aussprache 2.0
Wie viel Zeit gibt es bei Ihnen im Unterricht für Aussprache? Stellt die Methode, mit der Sie arbeiten, ausreichend Materialien/Übungen zur Verfügung? Nach einer kurzen Inventarisierung von Erfahrungen stelle ich einige Übungen vor, die es Ihnen (hoffentlich) ermöglichen, mal aus einer anderen Perspektive ans Thema heranzugehen. Ein wenig phonetisch-phonologische Theorie schadet nie...

21. Anna-Maria Fennema & Greetje Olthoff | Good Practice
- Fachübergreifende Projekte in Deutschland

22. Nies Slim | Mini-college
- CLIL-didactiek voor Duits
 

 
Frans

23. Maaike Koffeman | Workshop GEANNULEERD
- La poésie en mouvement: d’Apollinaire à l’ALAMO
Deze workshop is helaas geannuleerd. 

24. Audrey Rousse-Malpat | Workshop
- Tester l’oral avec  SOPA
 
25. Sylvain Lelarge | Workshop
- Le feu de la passion
Transmettre le feu de la passion pour le français, n’est-ce pas là notre plus belle responsabilité, à nous, qui l’enseignons? Pour ce faire, il nous faut nourrir ce feu en nous-mêmes, et aussi redécouvrir comment on fait pour apprendre une langue, et ce que ça nous fait, en fait. Un atelier très pratique pour attiser sa vocation.
 

 
 
Spaans

26. Bob de Jonge | Workshop
- Estrategias comunicativas y los problemas clásicos del español 
 
27. Linda Gosse & Marike Brijder | Workshop
- Literatura y cine en la clase de ELE
 

 
 
Kunst en cultuur

28. Anneke Janssen | Workshop
- Dans beschouwen voor kunst en ckv docenten

29. Emiel Copini | Mini-college
- Inzicht door maken en meemaken
Het vak CKV is in transitie. Graag wil ik met jullie de volgende vragen bespreken: Hoe zou het vak zich kunnen/moeten verhouden tot de andere (cultuur)vakken? Wat voor rol kan het doen van onderzoek daarbij spelen? Wat voor inzichten levert het maken en het meemaken van kunst op voor de leerling?

30. Pol Taverne | Workshop
- Kunstgeschiedenis & Kunst Maken
 
31. Marlou Wolfs | Workshop
- Blikopeners?